Зэргийн эмчийн шалгалтанд унших материал

Хэвлэх
PDF
 1. Эмэгтэйчүүдийн өвчин судлалын сурах бичиг, хамтын бүтээл 2011 он
 2. Г.Мэндсайхан. Т.Эрхэмбаатар. “Эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо” 2009 УБ хот
 3. Г.Мэндсайхан. “Хэт авиан оношилгооны гарын авлага” 2011 он УБ хот
 4. “Жирэмслэлт, төрөлтийн хүндрэлийг удирдах нь” Эмч. Эх баригч нарт зориулсан удирдамж. 2004, 2011 он УБ хот
 5. ЭМ- сайдын 135 тоот тушаал (Эмнэлгийн ажлтны ёс зүйн хэм нэмжээг зохицуулах нь )
 6. Т.Эрхэмбаатар. Эх барихын тулгамдсан эмгэг 2012
 7. Т.Эрхэмбаатар Эрхтэн тогтолцооны эмгэг ба жирэмсэн 2011
 8. Т.Эрхэмбаатар, Э. Лхагва-Очир. Эх барих эмэгтэйчүүдийн үйл онош зүй
 9. ЭМЯ. НҮБ –ын Хүн амын сан. Цэвэршилтийн үеийн оношилгоо эмчилгээний удирдамж . 2010 он
 10. ЭМЯ. НҮБ –ын Хүн амын сан. Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тулгамдсан зарим эмгэгийн оношлогоо эмчилгээний алгоритм. 2011
 11. Олон улсын өвчний 10 –р ангилал
 12. М.М. Шехтман “Экстрагенитальная патология и беременность” Москва 2011 г
 13. Е.А. Чернуха Родовой блок Акушерство Справочник калифорнийского университета 2003
 14. Novac “Gynecology”
 15. Williams “Obsterics”
 16. Акушерство и гинекология сэтгүүл 2010-2012 оны
 17. Умайн хүзүүний өмөн Эмнэл зүйн удирдамж 2011 он
 18. Лапароскопи
 19. Т. Эрхэмбаатар,Ж. Энхтуяа, Ц.Цэдмаа. “Ургийн зүрхний бичлэгийн үнэлгээ” гарын авлага 2011он
 20. “Өртөмтгий жирэмсний үзүүлэх тусламж” Удирдамж 2003 он
 21. Эх барихын тусламж үйлчилгээ Удирдамж 2003
 22. Тооны цаана 2006
 23. “Нярайн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд, онош эмчилгээний алгоритм” Гарын авлага 2010 он.
 24. Нярайн сэхээн амьдруулалт 2008
 25. “Амаржих газрын үйл ажиллагааны стандарт” 2011 он
 26. Үр хөндөлтийн цогц тусламж 2005 он
 27. Сметник В.П. Неоперативная гинекология 2002 г.
 28. Гинекология → Цветной атлас по кольпоскопии - Г. Бауэр
 29. Эх хүүхдийн эрүүл мэнд стратеги 2011-2015 он
 30. ХДХВ халдвар эхээс хүүхдэд дамжихаас сэргийлэх 2009 он

Дэд цэс

Статистик

Гишүүд : 5682
Мэдээлэл : 157
Мэдээллийг Үзсэн Тоо : 91235

Одоо

Манайд 3 зочид онлайн