Мэргэшлийн зэргийн шалгалтандаа эртнээс бэлдэцгээе

Хэвлэх
PDF

Эрүүл мэндийн яамны шийдвэрээр жил бүрийн хавар эрүүл мэндийн хөгжлийн төв (ЭМХТ) мэргэжлийн нийгэмлэг холбоод, мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдтэй хамтран эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн сувлагч нараас төрөлжсөн мэргэжил тус бүрээр зэргийн шалгалтыг батлагдсан заавар, журмын дагуу авч тэнцсэн эмч, мэргэжилтнүүдэд сайдын тушаалаар баталгаажсан “Зэргийн үнэмлэх олгодог билээ. Мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагаа нь эмч, мэргэжилтний мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх, үнэлэх, баталгаажуулахад чиглэгдсэн чухал арга хэмжээ юм.

Эрүүл мэндийн сайд, БШУ-ны сайдын 2013 оны хамтарсан 491/472 тоот тушаалаар батлагдсан “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох тухай журмыг одоо мөрдөж байна.

Мэргэжлийн зэрэг нь ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх гэсэн 3 шатлалтай бөгөөд зэргийн шатлал алгасуулж олгодоггүй. Мэргэжлийн зэрэг  хоорондох шатлал 5 жил ба түүнээс дээш жил байна гэж заасан.

Мэргэжлийн зэрэг олгох нийтлэг шалгуурыг сайдын тушаалаар баталсан журмаар баталгаажуулна.

Үүнд :

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх, тухайн мэргэжлээрээ ахлах 8, тэргүүлэх 13, зөвлөх 20-оос доошгүй жил тасралтгүй ажилласан, тухайн мэргэжлээрээ төрөлжсөн нарийн мэргэжил эзэмшсэн байх, ёс зүй болон мэргэжлийн алдаа гаргаагүй байх зэргийг бүрэн биелүүлсэн байна.

Энэ журамд мэргэжлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг ЭМЯ, болон ЭМХТ-өөс мэргэжлийн зэрэг олгох шалгалт явуулах эрх авсан мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо болон мэргэжлийн салбар зөвлөл зохион байгуулдаг.

Харин тусгай шалгуурыг тухайн мэргэжлийн салбар зөвлөл, нийгэмлэг, холбоод хамтран мэргэжлийн онцлогийг харгалзан гаргадаг.

Тусгай шалгуур үзүүлэлтэд: Мэргэжлийн түвшинд эмчилгээ, үйлчилгээний удирдамж, стандарт гаргасан, судалгаа шинжилгээний ажил хийсэн, суралцсан багц цагаа биелүүлсэн, мэс заслын бүх техникийг бүрэн эзэмшсэн, мэргэжлийн эмчийг дагалдуулан сургасан, сургалтанд багшилдаг, сургалт, конференц, зөвлөгөөн зохион байгуулж удирддаг байх зэрэг шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай.

Дээрх ажил тус бүрдээ баталгаажсан байх шаардлагатай бөгөөд олон удирдамж, стандарт боловсруулсан, илтгэл тавьсан, эмч дагалдуулан сургасан гэж бичсэнээр биш зөвхөн баримтжуулж баталгаажсан эсэхийг харгалзан шалгалтад орох тусгай шалгуур хангана гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Мэргэжлийн зэрэг горилох мэргэжилтэнд тавигдах нийтлэг болон тусгай шалгуур нь ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх зэргээр ялгаатай байдаг.

Шалгалтыг онол болон дадлага шалгалтаар авах бөгөөд онолын шалгалтанд 85 ба түүнээс дээш хувийн амжилт үзүүлсэн эмч мэргэжилтэн дадлага шалгалтанд орно. Дадлага шалгалтанд мөн 85 ба түүнээс дээш амжилт үзүүлж тэнцэнэ.

Тухайн байгууллагаас зэргийн шалгалтанд орох мэргэжилтэн, түүний бэлдсэн материалыг хурлаараа хэлэлцэн, тодорхойлолт гаргаж, зэргийн шалгалт авах эрх бүхий мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоод, салбар зөвлөлд хүргүүлэх, шалгалтанд орох мэргэжилтэн эмч нарт байгууллага ажлыг нь зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх ажлыг хариуцна.

Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн салбар зөвлөл, зэргийн шалгалт авах комисс 2016 онд хуучин тусгай шалгуур үзүүлэлтэд дараах өөрчлөлтийг оруулан шалгалт авсан болно. Үүнд: дадлага шалгалтанд амбулатори, поликлиник, сум, сум дундын эмнэлэгт 8 жилээс дээш олон жил эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчээр ажилласан эмч өөрийн сонголтоор заавал мэс засал хийж бус тохиолдолд суурилсан аргаар шалгалт өгч болно.

2016, 2017 онуудад тохиолдолд суурилсан гардан шалгалтыг нийт  11 эмч өгөөд байна.

Одоо мөрдөгдөж байгаа журмаар зөвлөх зэрэгт заавал докторын зэрэгтэй эмч орох тухай заасан байдаг. Бид үүнийг өөрчлөх талаар удаа дараалан санал гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.

Мэргэжлийн зэргийн шалгалтыг жил бүрийн 4-р сарын 15-аас 5-р сарын 15-ны дотор зохион байгуулдаг. ЭМЯ-ны шийдвэрээр МЭБЭЭНН эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нарын мэргэжлийн зэргийн шалгалтыг зохион байгуулан явуулж байна. 2017 онд эх барих, эмэгтэйчүүдийн ахлах зэрэгт 39,  тэргүүлэх зэрэгт 7 нийт 46 эмч материал бүрдүүлж өргөдлөө өгснөөс материал дутуу бүрдүүлсэн, бусад шалтгааны улмаас 3 нь хасагдаж  43 эмч шалгалтанд орж амжилттай зэрэг хамгаалсан болно.

Мэргэжлийн зэргийн шалгалтанд орох эмч, мэргэжилтнүүд онолын хувьд нийтлэг болон тусгай шалгуурын үзүүлэлтийг биелүүлэх ажлыг одооноос эхлэн бэлдэх шаардлагатай.

Одоогоор мөрдөгдөж байгаа ЭМС, БШУСайдын 2013 оны 491/472 тоот тушаалаар батлагдсан журмыг уншиж танилцах хэрэгтэй.  МЭБЭЭНН-ээс зэргийн шалгалтанд орох эмч нарын унших 33 номын нэрсийг гаргаж www.mfog.mn сайтад тавьсныг одооноос унших, нэмж унших номын жагсаалтыг удахгүй та бүхэнд хүргэх болно.

Сүүлийн жилүүдэд хэвлэгдэж гарсан “Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалын сорилын эмхэтгэл сорилын номнуудыг унших, тодруулах зүйлсийг АШУҮИС-ийн ЭБЭСТ-ийн багш нараас асууж болно.

Мэргэшлийн зэргийн шалгалт авах, бүртгэх хугацааны тухай, яамны шийдвэр, заавар, журамд өөрчлөлт орсон тухай бүрд та бүгдэд шуурхай мэдээллийг хүргэж байх болно.

Эмч нар зэргийн шалгалтад эртнээс бэлдэх хэрэгтэй. Зарим аймаг, эмч нарынхаа мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч эмч нараа зэрэг хамгаалуулахад идэвхтэй ажиллаж байгаа ч сүүлийн жилүүдэд нэг ч эмчээ зэргийн шалгалтанд оруулаагүй аймгууд бас байгаа тул цаашид анхаарах хэрэгтэй.

Мэргэжлийн зэргийн шалгалттай холбоотой асууж лавлах зүйл байвал доорх хаягаар хандана уу.

МЭБЭЭНН-ийн зөвлөх И. Даваадорж

Утас: 99186009; email: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

МЭБЭЭНН-ийн нарийн бичгийн дарга

Ө. Гандолгор ; утас: 99994026

email: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Women’s health and Disorders 2018

Хэвлэх
PDF

Women’s health and Disorders 2018

July18-19, 2018 Sydney, Australia

Dear Dr.

It is with great pleasure that we invite you to participate in the “International Conference on Women’s health, Gynecology and Obstetrics” during July 18-19, 2018 at Sydney, Australia.

Theme Excelling the latest possible innovations in nursing for women’s health and gynecology”.

Avail 40% discount on your registration. Hope you avail this offer and mark your gracious presence at the conference.

Benefits

  • Attendees will be accredited and certified with Special continuing professional development accreditation by the CPD standards office
  • All accepted abstracts will be published in the respective Journals.
  • Each abstract will receive a DOI provided by Cross Ref.
  • Special privileges on group registrations.
  • Chance of B2B meeting
  • Opportunity to organize Workshop/Symposia

For more details:  https://womenshealth.conferenceseries.com

Let us know about your interest in the same, and revert for further queries

Looking forward to hear from you soon.

Regards

Cynthia Lucent

Program Coordinator

Монголын эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нарын холбоо болон Монголын Урогинекологын нийгэмлэгийн хамтын ажиллагааны эхлэл тавигдлаа

Хэвлэх
PDF

Монголын эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нарын холбоо нь гадаад болон дотоодын мэргэжлийн бусад нийгэмлэг, холбоодтой олон талаар хамтран ажиллах, харилцаа холбоогоо өргөтгөх чиглэлийг барьж ажиллаж байна.  Өчигдөр буюу 2018 оны 1 сарын 11 ны өдөр Монголын эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нарын холбооны тэргүүн Б.Цэдмааболон Монголын Урогинекологын нийгэмлэгийн тэргүүн Н.Энхтайван нар  хамтын ажиллагааны гэрээнд албан ёсоор гарын үсэг зурж цаашид сургалт, судалгаа болон бусад олон чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. Монголын Урогинекологын нийгэмлэг нь дотоодын мэргэжлийн нийгэмлэгүүдээс анх удаа  МЭБЭЭХ-той албан ёсоор хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэх санал санаачлагыг гаргасан нийгэмлэг бөгөөд цаашид энэхүү үйл ажиллагааг бид улам бүр дэмжин ажиллах болно.

МОНГОЛЫН ЭХ БАРИХ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭМЧ НАРЫН ХОЛБООНЫ ШИНЭ ЖИЛИЙН ЦЭНГҮҮН БОЛОВ

Хэвлэх
PDF

2017 оны 12 дугаар сар 20

2017 оны 12 –р сарын 14-нд Монголын эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нарын нийгэмлэгийн шинж жилийн цэнгүүн “LION TOWER” ресторанд зохион байгуулагдаж 120 гаруй эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч оролцов. Орон нутгаас эх орны зүүн хязгаар наран ургах зүгийн Сүхбаатар аймгаас Монгол улсын хүний гавьяат эмч Ч.Батмөнх, Баруун хязгаар Увс аймгаас тэргүүлэх зэргийн эмч Өнөржаргал, Хангайн бүсийн төлөөлөл Орхон аймгаас тэргүүлэх зэргийн эмч Ганболд, Эрдэнэбулган нар Говийн бүсээс Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дарга Ариунгэрэл, Болдбаатар, Гэрэлмаа, Нийслэлийн бүх амаржих газрын дарга нар, эмч нарын төлөөлөл, Хувийн хэвшлийн эмч нарын төлөөлөл, зэрэг цолны хувьд доктор, профессор, Монгол улсын Ардын эмч, Гавьяат эмч нарын төлөөлөл оролцлоо. Энэ шинэ жилийн цэнгүүнд 2017 онд төрийн дээд шагнал Ардын эмч, хүний гавьяат эмч гэсэн хүндтэй алдар цолыг хүртсэн Б.Үйлст, Бадарч, Сүхбаатар аймгийн эх барих, эмэгтэйчүүдийн зөвлөх эмч Ч.Батмөнх нарыг МЭБЭЭНХ-оос хүндэтгэн урьж оролцуулсан юм.

Улсын хэмжээний 21 аймаг, Нийслэлийн 9 дүүрэг, бүх амаржих газар, хувийн хэвшлийн эх барих, эмэгтэйчүүдийн салбар зөвлөлөөс 2017 оны ажил үйлс, амжилт бүтээлээрээ С.Ганболд эмчээр ахлуулсан Орхон аймгийн салбар зөвлөл шалгарч Оны шилдэг салбар зөвлөл өргөмжлөл, мөнгөн шагнал хүртлээ. Дараа нь МЭБЭЭНХ-ны шагнал болох Шилдэг эмч, Шилдэг залуу судлаач эмчийг шагнасан юм.

Үүнд:
1. МУ-ын хөдөлмөрийн баатар Ардын болон гавьяат эмч, академич, АУ-ны доктор, профессор Б.Жав агсны нэрэмжит
Шилдэг эмч-ээр шалгарсан ЭХЭМҮТ-ийн ЭБЭ-ийн ерөнхий зөвлөх МУ-ын хүний гавьяат эмч, клиникийн профессор С.Хишгээд Аврал түгээгч эрдэнийн хүндэт тэмдэг, өргөмжлөл, мөнгөн шагналыг МЭБЭЭНХ-ны тэргүүн Б.Цэдмаа, Б.Жав агсны гэргий Нацаг, хүү АУ-ны доктор, дэд профессор Ж.Лхагвасүрэн нар гардууллаа.

2. МУ-ын Ардын эмч болон хүний гавьяат эмч, клиникийн профессор Б.Үйлстийн нэрэмжит оны Зүтгэлтэй эмч –ээр шалгарсан Нийслэлийн Өргөө амаржих газар-ын эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Д.Наранцацралтад өргөмжлөл, мөнгөн шагналыг Ардын эмч Б.Үйлст, МЭБЭЭНХ-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Цэвэлмаа нар гардууллаа.

3. МУ-ын хүний гавьяат эмч, АШУ-ны доктор, профессор МАУА-ын академийн гишүүн, академич Т.Эрхэмбаатарын нэрэмжит Шилдэг залуу судлаач эмчээр шалгарсан ЭХЭМҮТ-ийн эмч Ш.Алтантуяад өргөмжлөл, номын алд шар хадаг, профессорын өөрийн бүтээл ном, мөнгөн шагналыг профессор Т.Эрхэмбаатар, МЭБЭЭНХ-ийн зөвлөх И.Даваадорж нар гардууллаа.

ЭХЭМҮТ, Өргөө, Хүрээ, Амгалан амаржих газрууд, хувийн хэвшлийн салбар зөвлөл тус бүр мэндчилгээ явуулж, 5 байгууллагын нэрэмжит азтангууд шалгарлаа. Хөгжөөнт тоглоомын тэмцээн явуулж тэргүүн байранд шалгарсан ЭХЭМҮТ-ийн эмч Батсайхан Шарсан торой-гоор шагнагдлаа.

Шинэ жилийн цэнгүүнд өвлийн өвгөн аав, цасан охидоо дагуулан ирж бүжиг наадмаа үзүүлж улиран өнгөрч байгаа 2017 онд амжилт бүтээл ажлын өндөр амжилт гаргасан 20 гаруй эмч нарт бэлэг гардуулав.

Шинэ жилийн цэнгүүн шагнал, бэлэг хоёртоо бялуурсан, эмч нараа хөгжөөж сэтгэлд нь хүрч чадсан цэнгүүн боллоо.

 

 

МЭБЭЭНХ-ийн шинэ жилийн цэнгүүнд хот, хөдөөгийн эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч түүний дотор өөр ажил алба хашиж байгаа ч мэргэжилдээ хайртэй, нийгэмлэг холбоондоо сэтгэлтэй ЭМЯ-ны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга, эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч Я.Буянжаргал, Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дарга Ариунгэрэл, ХӨСҮТ-ийн дэд захирал, эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч Баярсайхан зэрэг эмч нар оролцож баяр хүргэж үг хэлэн баяр дээр баяр нэмсэн юм.

Энэ шинэ жилийн баярын цэнгүүнийг МЭБЭЭНХ-той хамтран Ц.Батболд даргатай Нийслэлийн Амгалан амаржих газрын хамт олон маш сайн зохион байгуулаад төгсгөлд нь ирэх оны шинэ жилийн цэнгүүнийг зохион байгуулах ажлыг Хувийн хэвшлийн салбар зөвлөлийн дарга О.Батсүх, гишүүдийн хамт баяртайгаар хүлээн авч дараа жил хэрхэн зохион байгуулахыг хараарай гэж амлалт өглөө.

МЭБЭЭНХ-ны зөвлөх И.Даваадорж

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭМЧ НАРЫН ШАТРЫН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Хэвлэх
PDF

Монгол улсын гавъяат багш, тэнхимийн анхны эрхлэгч, Анагаах ухааны доктор, профессор М.Дамбадоржийн нэрэмжит шатрын тэмцээн 2017.11.16-нд зохион байгуулав. Тус тэмцээнд хот хөдөөгийн 20 шахам эрэгтэй, эмэгтэй шатарчид оролцсон.

Эрэгтэй шатарчдаас

  • Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараа хотын эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Д.Ганболд тэргүүн байр
  • Нийслэлийн өргөө амаржих газрын эмч П.Эрдэнэбаатар дэд байр

Эмэгтэй шатарчдаас

  • Нийслэлийн амгалан амаржих газрын эмч Гүлгайм тэргүүн байр
  • Нийслэлийн өргөө амаржих газрын эмч Елик дэд байр эзэллээ.

Энэхүү тэмцээнийг дэмжсэн байгууллагын удирдлага оролцсон хот, хөдөө орон нутаг, дүүргийн эмнэлгийн эмч нарт гүн талархал илэрхийлье.

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нарын холбоо Эх барих эмэгтэйчүүдийн хувийн хэвшлийн салбар зөвлөл Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхим

2017 оны 11 дүгээр сар 20